Zemes Valde sastāv no 10 locekļiem, kas tiek ievēlēti organizācijas delegātu sapulcē uz 2 gadiem.

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Andris Kursietis

DV ASV priekšnieks

DV ASV Valdes priekšsēdis

DV ASV Kopas vadītājs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                    

Ivars Zušēvics

Kasieris

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zigurds Rīders

 DV ASV 1. priekšnieka vietnieks

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ildze Rudzīte

Biedrzine

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gunārs Kancs

DV ASV 2. priekšnieka vietnieks 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Imants Kalniņš

Informācijas nozares vadītājs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Līga Nutere

DV ASV Vanadžu

priekšniece

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dāgs Demandts

Speciālie uzdevumi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nora Ceriņa

Valdes Sekretāre

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Astra Iesalnieks

DV ASV kopas koordinatore

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!