Zemes Valde sastāv no priekšnieka un 4-6 valdes locekļiem, kas tiek ievēlēti organizācijas delegātu sapulcē uz 2 gadiem.

 

 Mārtiņš Stāks

DV ASV priekšnieks
DV ASV Kopas vadītājs
Garezera pārstāvis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                    

Gunārs Kancs

DV ASV priekšnieka 1. vietnieks
Aprūpes nozares vadītājs
Garezera pārstāvis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Līga Nutere

DV ASV priekšnieka 2. vietniece
Kasiere 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Ildze Rudzīte

Biedrzine

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nora Ceriņa

Valdes Sekretāre

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Vincents Dindzāns

Mēdiju administrators
Biedrzines palīgs

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jānis Kancāns

Juriskie/testamentārie jautājumi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
         

 

 

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!