68. Daugavas Vanagu ASV delegātu sapulce un 64. Vanadžu salidojums notiks no 2018. gada 20.- 22.aprīlim Milvokos. 
Sēdes un salidojums notiks Milvoku Trīsvienības latviešu baznīcas telpās, 1853 N. 75th Street, Wauwatosa, WI 53213. Lūdzam pieteikties līdz 27. martam (skatīt pieteikšanās anketu zemāk).

Oficiālā viesnīca ir: Holiday Inn Express Milwaukee-West Medical, 11111 West North Ave Wauwatosa, WI 53226, tel. 414-778-0333, e-pasts: HIExpressMilwaukee.comRīcības komiteja ir sarunājusi viesnīcu par pazeminātu cenu - $109 plus nodokļi. Cenā iekļautas brokastis. Veicot rezervāciju, atsaucieties uz "DV ASV". Rezervējot internetā, lietojiet grupas kodu "DVA" vai šo saiti:

https://www.hiexpress.com/redirect?path=hd&brandCode=ex&localeCode=en&regionCode=1&hotelCode=MKEEX&_PMID=99801505&GPC=DVA&viewfullsite=true

Papildus informācija:

Pieteikšanās anketa

Uzaicinājums

Viesnīcas buklets

Dienas kārtība

 

 

 

Latvijas Okupācijas muzejs kopā ar Zedelgemas pilsētu ir vienojušies izveidot pieminekli leģionāriem Zedelgemas pilsētā - vietā, kur tika dibināta Daugavas Vanagu organizācija. DV ASV valde, kā arī daudzas citas Daugavas Vanagu apvienības un nodaļas ASV un citās zemēs jau ir ziedojušas līdzekļus piemineklim. Aicinām biedrus un labvēļus ziedot arī individuāli. Papildus informācija Latvijas Okupācijas muzeja mājas lapā.

 

No Latvijas Okupācijas muzeja

 

 

 

 

 

Daugavas Vanagu ASV aprūpes nodaļa organizē akciju "Ziedosim $100 uz 100 gadiem 100 bērnu vajadzībām". Aicinām visus atbalstīt šo akciju vai nu ar $100 ziedojumu, vai ar jebkuru citu naudas summu, lai palīdzētu mums sasniegt $10,000 summu, ko izlietosim palīdzot bērniem Latvijā.

Skatīt plakātu

 

 

 


Daugavas Vanagi ASV atbalsta simtgades rīcības komisijas aicinājumu svinēt Latvijas dzimšanas dienu ASV ar dažādiem pasākumiem. DV ASV apvienības ir aicinātas sākt plānot pasākumus laika posmam no 2017. gada 18. novembra līdz 2018. gada 18. novembrim. DV ASV delegātu sapulcē tika pieņemts lēmums piešķirt katrai DV apvienībai ASV $1000 atbalstu simtgades pasākumu organizēšanai. ALAs mājas lapā ir pieejama prezentācija par simtgades koncepciju - simtgade.

 


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!