Daugavas Vanagi ASV piedāvā stipendijas jauniešiem, kas vasarā apmeklēs latviešu nometnes un latviešu vasaras vidusskolas. Izglītojošajiem ceļojumiem uz Latviju stipendijas netiks piedāvātas. Ja jūsu dzīvesvietā ir vietējā apvienība, griezieties pēc stipendijas tur. Ja nav, varat sūtīt stipendijas lūgumu tieši DV ASV kasierim:

Ivars Zuševics
5438 Wild Rose Circle
Greendale, WI 53129

Pieteikumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā 2022. gada 6. jūnijā.

Stipendijas tiks izmaksātas tikai tad, ja nodarbības notiks klātienē!

Stipendiju vadlīnijas 2022

 

 

 

DV Mēnešraksts beidza iznākt 2019. gadā. Sākot ar 2020. gadu DV informācija tiek publicēta kā gadagrāmata tikai elektroniskā formātā. Lasiet par 2020. gada notikumiem visās DV zemēs.

 

Daugavas Vanagu gadagrāmata 2020

 

 

 

 

 

 


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!