Daugavas Vanagi ASV piedāvā stipendijas jauniešiem, kas vasarā apmeklēs latviešu nometnes un latviešu vasaras vidusskolas, kā arī izglītojošos ceļojumus uz Latviju. Ja jūsu dzīvesvietā ir vietējā apvienība, griezieties pēc stipendijas tur. Ja nav, varat sūtīt stipendijas lūgumu tieši DV ASV kasierim:

Ivars Zuševics
5438 Wild Rose Circle
Greendale, WI 53129

Pieteikumam jābūt saņemtam ne vēlāk kā 2023. gada 5. jūnijā.

 

Stipendiju vadlīnijas 2023

 

 

 

DV Mēnešraksts beidza iznākt 2019. gadā. Sākot ar 2020. gadu DV informācija tiek publicēta kā gadagrāmata tikai elektroniskā formātā DV Centrālās valdes mājas lapā.

 

Daugavas Vanagu gadagrāmatas

 

 

 

 

 

 


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!