DV Mēnešraksts beidza iznākt 2019. gadā. Sākot ar 2020. gadu DV informācija tiek publicēta kā gadagrāmata tikai elektroniskā formātā. Lasiet par 2020. gada notikumiem visās DV zemēs.

 

Daugavas Vanagu gadagrāmata 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirsnīgi sveicam DV mūža biedru un Indianapoles valdes locekli Andri Bērziņu ar ievešanu Indianas Goda Konsula amatā 1. novembrī!

 

No kreisās:
Indianas Senators Eric Koch, Goda Konsuls Andris Bērziņš,  Latvijas Vēstnieks Maris Selga, Indianas Gubernators Eric Holcomb, un Bradley Chambers, Indiana Secretary of Commerce.

 

 

 

 

 

 

 

Pēc Daugavas Vanagu organizācijas vanadžu priekšnieces Ināras Sīkās aicinājuma, Daugavas Vanagi no visas pasaules saziedoja naudu Ziemassvētku paciņām Latvijas karavīriem, kas pašreiz dienē ārpus Latvijas. Naudu saziedoja DV ASV, Kanādā, Austrālijā, Vācijā un Anglijā, bet paciņas sagatavoja DV Latvijā vanadzes. Ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas militāri publisko attiecību departamenta informācijas nodaļas saziņu, sūtījumu saņēma NBS sociālā darbiniece Elīna Zenkeviča un NBS karavīrs Viesturs Ivbulis. Šogad paciņas tiks nosūtītas 130 karavīriem Kosovā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. gada 31. oktobrī, Indianapoles Latviešu sabiedriskā centrā vietējie tautieši atzīmēja Lāčplēša dienu, Daugavas Vanagu izkārtojumā. 

Pēc karogu ienešanas, atceres brīdi ievadīja prāvests Gunārs Lazdiņš, visiem vienojoties kopējā lūgšanā un dziedot Latvijas valsts himnu.  Sekoja Daugavas Vanagu apvienības Indianapolē priekšnieces Noras Ceriņas uzruna.  Viņa atgādināja, ka 2021. gads ir nozīmīgs, jo pieminām arī 80. gadskārtu kopš 14. jūnija baigajām izsūtīšanām, 75. gadskārtu kopš Daugavas Vanagu organizācijas dibināšanas, un 30. gadskārtu kopš Rīgas Barikāžu dienām.  Nora uzsvēra, ka katrā no šiem vēsturiskiem brīžiem latviešu tauta parādījusi apbrīnojamu drosmi – rakstura īpašību, kuŗa tautai arvien palīdzēs “ne tikai izdzīvot ikdienu bet uzturēt latvietību.”

Nora nolasīja runu, kuŗu 1982. gadā sniedza bijušā DV ASV vanadžu prieksņiece Aida Ceriņa, ar virsrakstu “Kas mēs esam un kas mēs būsim”.  Saturs ir tikpat nozīmīgs mūsu laikā, jo mudina uz vienotību un neatlaidību.  Pāris citāti:  “Neviens mūs nevarēs iznīcināt, ja to neizdarīsim mēs paši ar savu kūtrumu, vienaldzību un gribas trūkumu” un “Mums jāstiprina ticība visiem tiem, kas nāks mūsu vietā, ieaudzinot viņos latvisko dzīves izjūtu un dzimtenes mīlestību.”

Sekoja apsveikumi vietējiem Daugavas Vanagu biedriem:  Andris Bērziņš 1. novembrī tiks ievests Latvijas goda konsula amatā; Andrejs Kancs ir ievēlēts kā ALAs priekšnieka vietnieks; Mārīs Kancs kalpo kā Garezera valdes kasieris; Kristaps Pūtelis ir Garezera valdes loceklis un Aleks Overbey kalp Garezera revīzijas komisijā.  Daugavas Vanagi ar prieku uzņem jaunu Mūža biedri, 3 gadu veco Kaiju Kancs.

Sekoja jauniešu sagatavotā programma, Andras Goetz un Ineses Šteinbahas izkārtojumā.  Samanta Šteinbaha, Lija Kuhn un Laila Goetz jauki dziedāja “Div’ dūjiņas”, “Tumša nakte zaļa zāle” un “Es mīlu Latviju”.  Mūzikālu pavadījumu sniedza Inese Šteinbaha pie klavierēm un Renārs Šteinbahs ar ģitāras spēli.  Jauniešiem pievienojās arī Amanda Krēmere, visiem iespaidīgi skandējot Modra Lorberga dzejoli “Novembra balāde”.  Klātesošie uztvēra jauniešu sniegumu ar atzinību un prieku.

Sekoja gardas siltās pusdienas un saviesīga pēcpusdiena.  Pa to laiku varēja baudīt daļu no Latvijas festivāla “Trīs zvaigznes” koncerta “Latviešu kaŗavīru dziesmas” filmā.

 


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!