Pēc Daugavas Vanagu organizācijas vanadžu priekšnieces Ināras Sīkās aicinājuma, Daugavas Vanagi no visas pasaules saziedoja naudu Ziemassvētku paciņām Latvijas karavīriem, kas pašreiz dienē ārpus Latvijas. Naudu saziedoja DV ASV, Kanādā, Austrālijā, Vācijā un Anglijā, bet paciņas sagatavoja DV Latvijā vanadzes. Ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas militāri publisko attiecību departamenta informācijas nodaļas saziņu, sūtījumu saņēma NBS sociālā darbiniece Elīna Zenkeviča un NBS karavīrs Viesturs Ivbulis. Šogad paciņas tiks nosūtītas 130 karavīriem Kosovā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!