2017.g. 12. novembrī Klīvlandē notika Lāčplēša dienas un apvienības 66. gadskārtas svinības. Svētku runu “Kopīgais darbs Latvijas drošībai” teica Latvijas Republikas vēstnieks Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā Jānis Mažeiks. Pēcpusdiena turpinājās ar kopīgu karavīru dziesmu sadziedāšanos Jāņa Mažeika un kundzes Daces Mažeikas vadībā.

Daugavas Vanagu apvienība pateicās visiem, kuri kuplā skaitā ieradās un atbalstīja mūsu apvienības gadu svētkus un Lāčplēšu un citu varoņu godināšanu. Paldies visiem, kuri pielika roku, lai sarīkojums izdotos. Sevišķs paldies mūsu viesiem LR ANO vēstniekam Jānim Mažeikam ar kundzi Daci un mūsu Līgai Zemesarājai par interesanto sadziedāšanās pēcpusdienu. Paldies vanadzēm par garšīgo mielastu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!