Daugavas Vanagu ASV aprūpes nodaļa organizē akciju "Ziedosim $100 uz 100 gadiem 100 bērnu vajadzībām". Aicinām visus atbalstīt šo akciju vai nu ar $100 ziedojumu, vai ar jebkuru citu naudas summu, lai palīdzētu mums sasniegt $10,000 summu, ko izlietosim palīdzot bērniem Latvijā.

Lūdzam sūtīt ziedojumus DV ASV kasierim:

Daugavas Vanagi ASV
5438 Wild Rose Circle
Greendale, WI 53129

 

Skatīt plakātu

 

Aicinājums jauniešiem!

Vai vēlies Latvijas simtgadi 18. novembrī svinēt Rīgā? 

Vai vēlies palīdzēt bāreņiem un trūcīgiem bērniem Latvijā?

PIESAKIES!

Šī ir unikāla iespēja jauniešiem piedalīties projektā “Ziedosim 100”, kuru organizē Daugavas Vanagi ASV.

Projekta jauniešu komanda apciemos un atbalstīs 100 Latvijas bērnus 4 novados un Rīgā šī gada valsts svētkos no 18. līdz 23. novembrim.

Vairāk informācijas pie māc. Dāga Demandta, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!