Kā katru gadu, arī šogad, 11. martā, Milvoku latviešu sabiedrība pulcējās Milvoku Latviešu Namā, lai godinātu mūsu 2. Pasaules kara varoņus, Latvijas aizstāvētājus, leģionārus.

Sarīkojumu ar svētbrīdi uzsāka archibīskape Lauma Zušēvica un ievadvārdus teica Milvoku Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Andris Kursietis. Galveno svētku uzrunu sniedza ciemiņš no Rīgas - Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis Prof. em. Dr. Valters Nollendorfs. Tam sekoja bijušo karavīru godināšana.

Akta otrajā daļā uzstājās Čikāgas Vīru Koris, diriģentes Māras Vārpas vadībā, ar ļoti skaistu un aizkustinošu koncertu. Pēc sarīkojuma oficiālās daļas beigām, klātesošie tika lūgti pakavēties baudīt bagātīgi klātu azaida galdu un saviesīgu vakaru, par kuru gādāja Milvoku DV apvienības Vanadzes.

Milvoku apvienības valde pateicās archibīskapei Laumai, Prof. V. Nollendorfam, un Čikāgas Vīru Korim ar diriģenti Māru Vārpu priekšgalā, kā arī visiem apvienības biedriem, kuri palīdzēja ar sarīkojuma rīkošanu, kā arī visiem sarīkojuma dalībniekiem, kuri ar savu klātbūtni godināja Latviešu leģionu un leģionārus.

Leģionāru atceres akts Milvokos - 2017

 

LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!