Events Calendar

Indianapoles apvienības 65. gada svētki
Saturday, 04 November 2017,  6:00
Hits : 27

Indianapoles Apvienības 65 gadu jubileju un

Lāčplēša dienas atceres vakars

 

Sestdien, 2017. g. 4. novembrī

 

Latviešu sabiedriskā centrā

1008 West 64th Street

Indianapolis, IN   46260

 

pulksten 18:00 (kokteiļu stunda 17:00)

 

 

Svētbrīdis, vēsturiskas bildes ar stāstu un apsveikumi.

 

 

Programmu izpildīs sieviešu ansamblis IDVASA un papildinās

Ilgi nedzirdētais vīriešu ansamblis “Baltā roze”.

 

 

Siltas vakariņas gatavos izskolots pavārs, kādreizējais

restorānu īpašnieks un tagadējais Gaŗezera saimnieks,

Guntars Rusmanis


LogoDaugavas Vanagi, sasauksimies!